Meer energie;
Bloeddruk
Onderwijs

Meer energie.

De effecten van de Hartcoherentie-methode mogen er zijn. Ruim 15 jaar wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels een breed spectrum van resultaten aangetoond. Op deze pagina tref je representatieve voorbeelden van resultaten op individueel niveau aan.

A Change of Heart Changes Everything!
Niet voor niets wordt de Hartcoherentie-methode toegepast bij multinationals zoals Shell, Boeing, Motorola,en Unilever!

Invloed bloeddruk

Het gebruik van de Hartcoherentie-methode leidt tot een bloeddrukverlaging van gemiddeld 10%.

Onderwijs resultaten


Veel mensen ervaren zoveel examenstress dat ze daardoor minder goed presteren dan ze eigenlijk kunnen. Faalangst speelt daarbij vaak een grote rol. Met behulp van Hartcoherentie is deze stress snel en gemakkelijk te neutraliseren. De prestaties stijgen vervolgens aanzienlijk! Meer hierover leest u in dit artikel.


Meer energie;
Bloeddruk
Onderwijs

Organisaties

Toepassing van de Hartcoherentie-methode is uitermate effectief gebleken onder werknemers in uiteenlopende organisaties.


Zowel uit wetenschappelijk onderzoek als uit case-studies blijken onder meer de volgende effecten van toepassing van de methode:

Toename van :

 • productiviteit
 • prestatie
 • betrokkenheid/motivatie
 • doelgerichtheid
 • tevredenheid
Verbetering van :
 • beslissingen
 • actief en gezond bedrijfsklimaat
 • leiderschapsprestaties
 • basis van vertrouwen
 • samenwerking en communicatie
Afname van :
 • stress en werkdruk
 • ziekteverzuim en verloop

Individueel - Algemene effecten

Talrijke individuele deelnemers aan een Hartcoherentie-training zijn in de loop der jaren ondervraagd over de effecten die deze training heeft gehad op hun leven.

Een greep uit hun antwoorden:

 • gemakkelijker prioriteiten kunnen stellen
 • het malen in het hoofd gemakkelijker tot stilstand kunnen brengen
 • meer voldoening en welbevinden
 • gemakkelijker leiding kunnen geven
 • gemakkelijker communiceren ook in spanningssituaties
 • meer gewaardeerd worden
 • meer waardering ervaren voor anderen en/of voor werk
 • beter strategisch denken
 • afname van bezorgdheid en angst
 • veel breder blikveld krijgen
 • een nieuw gevoel van evenwicht ervaren
 • invloed op de totale kwaliteit van het leven ervaren
 • verbetering van de balans werk-privë

Zie ook bijgevoegde tabel met onderzoeksresultaten

Individueel - Leerprestaties

In het onderwijs blijkt dat de toepssing van HeartMath leidt tot een enorme verbetering van de prestaties.

Zie ook artikel over leerresultaten

Individueel - Gezondheid

Diverse studies hebben aangetoond dat het gebruik van Hartcoherentie-technieken positieve effecten heeft op je algehele gezondheidstoestand.

Met behulp van Hartcoherentie breng je je lichaam in een optimale staat van welzijn. Dat leidt tot een beter functioneren van:

 • ons zenuwstelsel
 • ons hart- en vaatstelsel
 • ons immuunsysteem.

Deelnemers aan de trainingen die de Hartcoherentie-methode consequent gebruiken, ervaren significante (en aantoonbare!) verbeteringen bij onder meer:

 • vermoeidheidsklachten
 • slapeloosheid
 • angststoornissen
 • hart- en vaatziekten
 • chronische boosheidsgevoelens
 • diabetes
 • migraine
 • astma
 • leerstoornissen
 • depressie
 • hartkloppingen
 • overgewicht
 • reumatische klachten.
Resultaten van onderzoeken van het HeartMath Instituut wijzen in dezelfde richting. Zie ook het artikel van HeartMath over gezondheid

Individueel - Sport

In toenemende mate maken ook (top)sporters gebruik van Hartcoherentie-technieken om hun prestaties te verbeteren.
Golf

Een beroemde 'aanhanger' van de Hartcoherentie-methode is bijvoorbeeld Ian Woosnam, de captain van het Europese Ryder Cup-golfteam. Hij zegt:

"Using the emWave Personal Stress Reliever has enabled me to recognize the effects of stress on my body at any given time, which then allows me to use the HeartMath techniques to immediately help relieve this stress position. My recent tournament performances in Germany and Holland were helped by the use of HeartMath    emWave can recognize stress levels not otherwise detectable. I wish I had known about HeartMath earlier in my career."

NB: Hartcoherentietrainer en -coach Wibo van Gennip is zelf topsporter geweest: hij heeft jarenlang getafeltennist in de ereklasse. Zie ook het artikel over "HeartMath in de ereklasse tafeltennis".

Individueel - Podiumangst

Uit recent onderzoek van HeartMath komt naar voren dat de Hartcoherentie-methode effectief kan zijn bij studenten met podiumangst. Ongetwijfeld geldt dat dus ook voor ervaren 'podiumdieren'!

Dit onderzoek vond plaats op het Prins Claus Conservatorium in Groningen, onder auspiciën van het lectoraat Lifelong Learning in Music en the Arts.

Op basis van een literatuuronderzoek werden eerst de kenmerken, de oorzaken en de aanpak van podiumangst in kaart gebracht. Op basis hiervan werd gekozen voor de Hartcoherentie-methode als behandelmethode, omdat die inspeelt op alle componenten van podiumangst: fysiologische, cognitieve, emotionele en gedragsmatige componenten. Bovendien worden met deze methode de bronnen in kaart gebracht die de stress bij de studenten veroorzaken.


Een aantal vrouwelijke studenten van de afdeling Klassieke Muziek gingen aan de slag met de Hartcoherentie-methode. Uit het onderzoek bleek dat deze methode niet alleen heel effectief was, maar ook dat de aangeleerde technieken heel goed te integreren waren met hun muzikale activiteiten. Klik hier voor een samenvatting van dit rapport.


Maatschappij

Onlangs is er een groot onderzoek gedaan naar de effectiviteit van re-integratietechnieken. Van de 49 onderzochte methoden scoorden er slechts 6 positief; Hartcoherentie was hier ëën van!

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het project BIMRA, wat staat voor Beoordelen van Interventies en Meetinstrumentenbij Re-integratie naar Arbeid. Er was een onafhankelijk bureau voor ingeschakeld, gefinancierd door het UWV.


Het HeartMath Stress Reductie Programma werd beoordeeld als "een effectieve interventie bij reïntegratie".


Voor meer informatie: U kunt met de volgende links eindrapport en de catalogus met alle beoordeelde interventies (voor HeartMath zie blz. 106). downloaden.

Organisatie
Algemeen
Leerprestatie
Gezondheid
Sport
Podiumangst
Reïntegratie
 • Vanaf de eerste toepassing van de oefeningen voelde ik direct meer rust.
 • Ik ben veel minder snel uit balans.
 • Dat de toepassing van zo'n relatief simpele methode direct zo'n groot effect kan hebben: ongelooflijk.
 • Ik voel weer een diepe Rust in mezelf.
 • In stressvolle situaties liet ik me vroeger meesleuren; nu blijf ik veel kalmer en kan het neutraal overzien.
 • Kracht!
 • Als ik naar de wijsheid van mijn hart luister......... dan zit ik goed!
 • Ik voel weer wie ik werkelijk ben.
 • Ik merk dat ik veel duidelijker weet wat ik echt wil.
 • Het was erg indrukwekkend op de computer te zien welk effect stress op je hartritme heeft!
 • Vanuit mijn hart zie ik mezelf en de wereld anders: liefdevoller, rustiger.
 • Ik voel me meer verbonden: met mezelf en anderen.
 • Ik voel me een stuk energieker.
 • Een gewone dag beleef ik nu veel intensiever.
 • Geweldig! Door bewust adem te halen via mijn hart met een positief gevoel kan ik m'n hele leven veranderen.
 • Ik voel me meer ontspannen, doe minder mijn best. Ik voel minder prestatiedruk, waardoor ik juist beter presteer en functioneer.
 • Ik heb weer regie over mijn leven!

Artikelen en Links

Hartcoherentie bestaat nu een jaar of 20 en zeker de afgelopen 3 jaren is de belangstelling sterk groeiende. Er zijn dan ook inmiddels talrijke publicaties verschenen over de methode. Hieronder een kleine selectie van artikelen, filmpjes en websites die nóg meer informatie kunnen verschaffen over Hartcoherentie!

 
Video's
Websites